Som competitius en gestió de la formació
Som competitius en gestió de la formació

"Escull el teu propi camí"
Coaching

Antecedents històrics

Ja en els anys 70, Timothy Gallwey, un expert en tennis, publica un llibre on s’exposen les pautes per desbloquejar mentalment la tensió dels jugadors, i desenvolupar així el seu màxim potencial. A partir d’aquí es comença a adaptar aquesta metodologia en altres àmbits, i específicament al món empresarial.
Un dels que fan aquesta adaptació és John Withmore, considerat un dels fundadors del “Coaching” tal com el coneixem en aquest moment. És en la dècada del 90, quan les empreses no tenen més remei que pujar al tren del management per ser capaços de treure el millor de cada persona.
Estem en un moment en què els canvis es donen d’una manera quasi simultània, i les empreses tenim l’obligació de recórrer a un aprenentatge continu. I el coaching s’ha convertit en una eina que facilita a l’empresa la seva evolució cap a la flexibilitat i adaptabilitat al canvi.
Per tant, el coaching surt a finals de 1990 a EEUU com una eina de la psicologia per a la superació esportiva i també com a eina de preparació d’executius. D’aquestes arrels esportives ve el nom de coaching, que en anglès vol dir entrenador.

Què és?

 • El coaching és un procés sistematitzat pel desenvolupament professional, empresarial i personal. El coaching treballa els plans de desenvolupament executiu i/o empresarial que milloren les capacitats i habilitats per tal d’aconseguir l’eficiència en tots els àmbits.
 • El coaching estableix una relació dinàmica entre el coach i l’executiu o grup de persones de l’empresa que segueix el programa, ajuda a pensar per un mateix i a descobrir el seu propi potencial en àrees professionals i empresarials.
 • El coaching potencia totes les habilitats i capacitats, al mateix temps que ajuda a definir i prioritzar: objectius, conceptes i accions necessaris per assolir la millora que l’empresa s’ha proposat.

Per tant si resumim totes aquestes definicions , el “coaching” consisteix en aplicar una sèrie de tècniques i processos –metodologia- que condueixen al directiu i/o a l’equip a assolir els objectius amb la màxima eficiència, tot posant en pràctica coneixements prèviament adquirits o bé que estan al seu abast.

Objectius

L’objectiu principal d’un programa de Coaching és el Desenvolupament de Competències.


Tipus de competències

Per l’empresa:

 • Xarxa de relacions efectives: Desenvolupa, manté i utilitza una àmplia xarxa de relacions amb persones clau dins de l’empresa i del sector
 • Negociació: Aconsegueix arribar a acords que són satisfactoris pels interessos d’ambdues parts

Pel professional:

 • Comunicació: Escolta i transmet idees de manera efectiva, emprant procediments formals i informals i proporcionant dades concretes per recolzar observacions i conclusions.
 • Coaching: Impulsa als treballadors a descobrir les seves àrees de millora, a desenvolupar habilitats i capacitats professionals
 • Treball en equip: Fomenta un ambient de col·laboració, comunicació i confiança entre els integrants de l’equip.
 • Estils de lideratge: buròcrata, missioner, autoritari, professional.

Per l'eficàcia personal

 • Proactivitat:
  • Iniciativa: mostra un comportament emprenedor, iniciant els canvis necessaris amb tenacitat i autonomia personal
  • Creativitat: genera idees innovadores
  • Optimisme: mira les situacions i problemes des del seu punt més favorable
 • Gestió personal:
 • Gestió del temps: prioritza objectius programant les activitats de manera adequada i executant-les en el temps precís
 • Gestió de l’estrès: manté l’equilibri personal en situacions de tensió
 • Gestió de l’incertesa: afronta amb valentia la presa de decisions en situacions de responsabilitat i risc
 • Desenvolupament personal:
 • Autocrítica: Avalua amb freqüència i profunditat el seu propi comportament i el de la realitat que l’envolta
 • Autoconeixement: Coneix punts forts i debilitats en l’àmbit professional i personal
 • Aprenentatge personal: Mostra flexibilitat per a canviar els seus comportaments a fi i efecte d’enfortir els seus punts forts i superar els dèbils

Eines diagnòstiques

Entre altres, disposem de:

Diagnòstic organitzacional:

 • Pel coach és important tenir un coneixement de l’entorn amb el que es mou el participant. Cada empresa és un sistema diferent dels altres, i amb unes competències diferents per cada organització i per cada lloc de treball. No tenir-les en compte fora contraproduent pel participant.
  Per aquest motiu s’analitzaran les competències claus necessàries per l’organització i una entrevista per copsar com l'empresa aplica les competències.
 • El coaching estableix una relació dinàmica entre el coach i l’executiu o grup de persones de l’empresa que segueix el programa, ajuda a pensar per un mateix i a descobrir el seu propi potencial en àrees professionals i empresarials.
 • El coaching potencia totes les habilitats i capacitats, al mateix temps que ajuda a definir i prioritzar: objectius, conceptes i accions necessaris per assolir la millora que l’empresa s’ha proposat.

Avaluació 360º

 • El sistema d’avaluació 360º sol•licitarà informació a companys, col•laboradors, clients interns i si cal a clients externs entre d’altres.
 • La finalitat que perseguirem mitjançant aquesta avaluació és aconseguir informació rellevant sobre la tasca professional de les persones implicades per tal de donar l’oportunitat de saber com s’avalua la seva tasca i autoreflexionar sobre la qualitat dels resultats.

Eines psicotècniques

 • Disposem d’una bateria de tests àmplia que ens permet analitzar les habilitats, aptituds específiques, com també les actituds i maneres de reaccionar davant les circumstàncies.
 • L’elecció dependrà de l’objectiu del participant i de les necessitats de cada programa.

Observació i conversa

 • El tutor-coach té una àmplia experiència en l’anàlisi de situacions i de persones. Una de les eines principals del Coaching és fer de mirall i donar feed-back de les reaccions del participant i d’aquesta manera millorar l’autoconeixement del mateix.


Els nostres coachs

El perfil dels nostres tutors correspon a psicòlegs industrials, amb experiència amb el món de l’empresa i la direcció d’equips. El procés de selecció és molt exhaustiu, al igual que la formació que reben. El nombre d’hores de coaching presencial d'experiència que té cada tutor, es troba per sobre les 2000 hores.

Ens assegurem que siguin persones amb la capacitat de comunicar, de donar recolzament, confiança, que sàpiga extreure les millors solucions, amb visió, perspectiva i respecte, acompanyat d’una màxima confidencialitat.

Disposem d’una àmplia xarxa de coachs que ens permeten flexibilitat i escollir el perfil més adequat per cada empresa i persona.

Currículum Vitae. Montse


Formació:

 • Llicenciada en Psicologia Industrial (UAB).
 • Màster en RRHH i Desenvolupament Directiu per la UdG.
 • Màster en Consultoria de Processos i Desenvolupament Organitzacional. Professor: Itamar Rogowsky. Titulació de GR Institute for Organizational Development de Tel Aviv (Israel).
 • EMBA Executive Màster in Business Administration per la Salle i amb titulació de la Universitat Ramon Llull.
 • Especialista amb Coaching Executiu i Corporatiu i Desenvolupament de Competències Directives.

Experiència:

 • Des del 2003 Coach a l’EGE, realitzant programes de Coaching i difusió sobre la metodologia a la província de Girona. Fins l’actualitat ha realitzat més de 200 programes de Coaching.
 • Des de la mateixa empresa també realitza tasques de disseny de cursos, professora i ponent en conferències en els temes relacionats amb la Gestió de Competències Empresarials, Coaching i la Psicologia.
 • Professora de Coaching i Desenvolupament de Competències de la UAB.


Currículum Vitae. Marta


Formació:

 • Master en Habilitats Directives i Gestió de RRHH per la Universitat de Girona.
 • Master en Coaching i PNL ( Programació Neuro Lingüística) per l’ Instituto Gestalt, Barcelona.
 • Master en Practicioner en PNL ( Programació Neuro Lingüística) per l’ Instituto Gestalt, Barcelona.
 • Certificada en Coaching essencial per Comunicació Objectiva, Barcelona.
 • Certificada en Coaching per l’ Escola Europea de coaching por ICF
 • Certificada en Eneagrama (Claudio Naranjo), por Instituto SAT de Educación Integral y Terapia Integrativa, Vitoria.
 • Diplomada Universitaria en Enfermería per la Universidad de Navarra.

Altres formacions complementaries:

 • Constel•lacions per organitzacions per l’Institut Gestalt, Barcelona
 • Cursos de Creixement personal per Institut Gestalt, Barcelona
 • Cursos de Clown i teatre, por Alex Navarro y Carolina Dream, Barcelona

Experiència:

 • Formació i consultoria en empreses de diferents sectors: públics, financers, sanitaris i farmacèutics, gran consum, universitats i formació corporativa.


Com ens assegurem l'èxit

Cal dir, allò que més ens assegura l’èxit, és quan un participant acaba un programa realment autònom, i havent assolit l’hàbit de treballar sempre a través d’objectius-metes-activitats-hàbits. No creem dependència a les nostres empreses clients. Aquest és un fet que ens diferencia d’una consultora o assessoria. Ja que al no donar consells, i dotar d’eines al participant es crea la independència i que el participant segueixi amb el seu propi camí de creixement. Potenciem l’energia i el desenvolupament dels directius, en quant les seves competències individuals, i sempre en consonància amb els objectius de l’empresa.

Els beneficis són:

 • Més eficiència i efectivitat i la contribució amb l’èxit de l’empresa.
 • Agafar més responsabilitat.
 • Consonància entre els objectius empresarials i personals.
 • Millor disposició pel canvi.
 • Reforçar l’esperit de l’equip i el seu comportament.
 • Comunicar i involucrar als col.laboradors amb l’estratègia de l’organització


Tipus de programes

- Coaching Executiu: Treballa objectius empresarials, professionals (opcionalment també personals) a nivell individual.

- Coaching Empresarial: Treballa objectius empresarials i professionals fixats per l’organització i els participants i sempre en grup. Es pot realitzar tan en equips de treball com en grups de treball.

- Coaching mix: En certes ocasions dissenyem en funció la necessitat del client programes mixtes on es treballa de forma grupal, i amb un nº determinat de sessions individuals per enfortir els canvis i per realitzar entrevistes que reforcin els punts a treballar.


- Altres serveis:

Consultoria d’empresa
Canvis generacionals
Adaptació persona-lloc de treball
Gestió de la innovació i creativitat
Motivació de grups
Desenvolupament d’ habilitats específiques
Formació específica

Clients

 • FRANCISCO PUIG MASJOAN, S.A. (DISPUIG)
 • HAPIMAG, S.A.
 • SANT DALMAI, S.A.
 • EL PUNT.
 • SASATEX, S.A.
 • ESTABLIMENTS OLIMPYA, S.A.
 • FRIDASA.
 • MARFRANC.
 • JOI D’ART.
 • EMTE GIRONA, S.A.
 • CONSORCI DEL TRANSPORT SANITARI DE GIRONA.

Sessió gratuïta